Kundalini Yoga

Kom och prova alla kan vara med, övningar som är försvåra att utföra, visualiserar du. Du kan sitta på en stol om det är svårt att sitta på golvet.

Att Yoga har många dokumenterade positiva effekter både fysiskt och psykiskt.

 • minskad puls, lägre blodtryck
 • bättre immunförsvar
 • bättre sömn
 • att yoga regelbundet blir du smidigare och starkare.
 • neutralare inställning till saker o ting
 • ökad energinivå och uthållighet
 • bättre humör
 • ökad självacceptans och självförtroende
 • bättre socialanpassnig och minskad fientlight
 • minskad ångest och depression
 • ökad psykisk stabilitet
 • viktminskning
 • kreativ m.m.

 Yogan är en mångtusenårig kunskap om att finna balans mellan kroppen o sinne. 

Kundaliniyoga innehåller yogaövningar såsom olika kroppsställningar (asanas), mantran, ögonfokus, mudras(hur du håller händer och fingrar), andningsövningar, djupvila, meditation. Det finns olika pass (kriya) för olika syften.

Du ger dig även en möjlighet att lyssna på din inre röst om vad som är viktigt just för dig och vad dina mål med livet är.

mer information om kundalini yoga hämtat från nätet

Kundaliniyoga

”Yoga hjälper oss att släppa taget om det förflutna, känna tillit till framtiden och att leva i nuet”

Yoga – en uråldrig visdom för den moderna människan
Yoga är en mångtusenårig disciplin som lägger lika stor vikt på den mentala träningen som på den fysiska – en lustfylld träningsform som ökar välbefinnandet. En grundtanke inom yoga är att skapa balans i kropp, sinne och själ för att ge styrka att påverka den egna livssituationen i positiv riktning. Yoga erbjuder enkla redskap som bland annat ger ökad uthållighet, kraft, koncentrationsförmåga, medvetenhet och medkänsla. Yoga kan anpassas till allas förutsättningar och behov. Med kraftfulla andningsövningar och dynamiska rörelser vitaliseras och integreras immunförsvar, nervsystem och hjärnhemisfärer.

Idag forskas det intensivt över hela världen om yoga och meditation. I den medicinska databasen Medline finns inlagt mer än 700 forskningsrapporter från hela världen som på olika sätt och i olika sammanhang visar på yogans mätbara effekter avseende bland annat blodtryck, stresshantering, ämnesomsättning, kroppsvikt, humör, depression, sömn, ryggproblem etc.

I Sverige sprids yogan väldigt snabbt och många arbetsplatser tar in yoga som ett led i sin personalvårdande strategi.

Kundaliniyoga- vad är det?

Kundaliniyoga kallas ofta modern till alla yogaformer. Kundaliniyoga är en kraftfull yoga som kom till väst i slutet av 1960-talet med den indiska yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig redan från början på att utbilda yogalärare, vilka i sin tur fick utbilda andra yogalärare osv. Detta har inneburit att kundaliniyogan är en av de snabbast växande yogaformer i västvärlden. I Sverige har Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan funnits sedan mitten av 1980-talet och den sprids snabbt i det svenska samhället.
Yoga är en holistisk teknik för fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt växande. Yogan ger enkla och samtidigt mycket effektiva verktyg som kan användas i vardagen. Syftet med all yoga är att skapa en djupgående balans i både kropp och sinne för att uppnå och bibehålla en ökad medvetenhet och få en upplevelse av den egna sanna identiteten. Yoga är en disciplin med mycket hjärta och ett leende på läpparna. Yoga är inte bara nyttigt – det är roligt också.

Vad yogan kan hjälpa dig få mer tillgång till?

Fysiskt - stärker och vitaliserar nervsystemet, matsmältningsorganen och lymfsystemet, stimulerar inre körtlar som är en viktig faktor för att upprätthålla hälsa. Stärker muskler och ökar rörlighet i leder.
Styrka - muskelstyrka är bara en liten del av vad verklig styrka innebär som innefattar uthållighet, flexibilitet, viljestyrka och ett stabilt sinne något som yogan bidrar med.
Skönhet - verklig skönhet handlar om inre lyskraft, utstrålning och det intryck vi förmedlar till andra. Kundaliniyoga frigör din inneboende lyskraft.
Känslomässig balans - regelbunden yogaträning ger en bättre känslomässig balans och beslut kan lättare fattas utifrån det inre sanna jaget. Att agera istället för att reagera blir en tillgänglig strategi i livet.
Kreativitet & intuition - yogan frigör omedvetna blockeringar och inre begränsningar vilket ger ökad spontanitet och ökad intuition. En starkt intuition utgör en viktig guide för ett mer glädjefyllt liv.

Viktiga punkter att tänka på när det gäller din Kundaliniyogaträning:

 • Håll fokus inom dig själv under hela passet. Lyssna och känn. Upplev hur de olika övningarna påverkar dig.
 • Lyssna noga till signalerna från din kropp. Det får vara ansträngande men aldrig medföra smärta.
 • Gör yoga efter din egen förmåga utan att jämföra dig med någon annan. Det finns inga tävlingsmoment i yogan.

Att tänka på inför passet

 • Ät i god tid innan passet.
 • Mjuka och bekväma kläder rekommenderas.
 • Yoga görs bäst barfota (maximal stimulering av nervändarna under fotsulorna).

Hur går ett yogapass till?

Ett pass i Kundaliniyoga innehåller normalt sett följande moment:

Intoning
Du börjar med att sitta i lätt meditationsställning med korslagda ben och rak rygg. Gnugga handflatorna mot varandra och för samman dem framför bröstet, slut ögonen, samla ihop Dina tankar på det som är här och nu, ta några djupa långa andetag och upprepa mantrat

ONG NAMO GURU DEV NAMO tre gånger. (Mantrat betyder ”Jag hälsar den obegränsade kreativa kraften och den inre visdomen som leder från mörker till ljus”.)

AD GURAY NAMEH- (jag bugar för den ursprungliga visdomen)

JUGAD GURAY NAMEH- (jag bugar för den alltid existerande visdomen)

SAT GURAY NAMEH- (jag bugar för den sanna visdomen)

SIRI GURU DEVAY(DAVE) NAMEH- (jag bugar för den stora osynliga visdomen)

Detta är ett beskyddar mantra som oftast vibreras direkt efter intonings mantrat, 3 ggr. 

Uppvärmning
Du kan göra ett antal uppvärmningsövningar innan yogapasset, t ex en stunds eldandning och ryggflex, men det är inte alltid nödvändigt.

Yogapasset
Nu börjar själva passet. Inom kundaliniyogan består ett yogapass av en serie övningar (3-30 st) som görs i en viss ordning för att uppnå en viss effekt. Yogaövningarna är oftast mellan 1-3 minuter långa. Om inget annat sägs vilar du en stund mellan varje övning (1-3 minuter). Gör varje övning efter din förmåga. Arbeta inkännande. Det får vara ansträngande men ska aldrig göra ont. Så långt det är möjligt håller du ögonen slutna, både under övning och i vila.

Avspänning
Vila en stund på ryggen efter passet, 10-15 minuter, eller enligt instruktionerna, gärna med en filt över dig eftersom kroppstemperaturen snabbt sjunker under vilan. Under vilan så integreras effekterna av yogan i kroppen. Väck kroppen långsamt till liv genom att försiktigt sträcka ut den.

Meditation
Meditation är en del i passet. Ibland finns en given meditation till passet, i annat fall väljer Du själv någon som passar Dig.

Uttoning
Avsluta passet med att sitta i lätt meditationsställning, gnugga handflatorna mot varandra och för dem samman framför bröstet och tona ut med.

Avslutningssång 

May the long time sun shine upon you

All love surround you 

And the pure light within you 

Guide your way on, 3 ggr

Direkt efter mantrat SAT NAM tre gånger. Mantrat betyder ”Jag är sann” eller ”Sanning är min identitet”. Kundaliniyoga avslutas alltid med denna sång och 1-3 långa Sat Nam. 

Endast ett fåtal av kundaliniyogans övningar är statiska. Normalt sett ingår alltid rörelse i en övning, där du på olika sätt sträcker och vrider på kroppen, vilket påverkar muskler, nervsystem, inre organ, endokrina körtlar m m.

Andning
Andningen är central i kundaliniyoga. Andningen är fysisk, den syresätter din kropp och den är mental, den påverkar hur du mår. Den sammanbinder helt enkelt kropp och sinne. Alla yogiska andetag är medvetna andetag. De två vanligaste andningsteknikerna är långa djupa andetag och eldandning. Det långa djupa andetaget innebär att du andas in genom näsan, spänner ut magen, vidgar bröstkorgen och höjer nyckelbenen. Sedan andas du ut genom näsan, nyckelbenen sjunker, bröstkorgen sjunker ihop och magen går tillbaka in igen. Vid eldandning andas du korta snabba andetag genom näsan där enbart magen rör sig ut och in i takt, en till tre gånger per sekund.

Fokus
För att ta kontroll över och stilla sinnet använder yogan olika sätt att styra tanken och uppmärksamheten. I kundaliniyoga får du alltid en specifik fokuspunkt. Står inget annat i passet är det alltid 3:e ögat som är fokus. Under slutna ögonlock vänder Du blicken uppåt, in i pannan och fokuserar en punkt mellan ögonbrynen och håller den där så långa stunder i taget som du förmår genom hela passet. En annan vanlig fokuspunkt är nästippen där du med halvöppna ögon tittar på nästippen.

Mantra
För att få fullständig kontroll över tankarna ger Du sinnet en tanke att tänka, ett mantra. Om inget annat anges så är det mantrat SAT NAM som du använder, både under övning och i vila. Tänk tyst för dig själv SAT på inandning och NAM på utandning.

Rotlås
Vanligtvis avslutas varje övning med ett rotlås. Antingen på inandning och/eller på utandning. Rotlåset är en kraftig muskelkontraktion i nedre delen av bålen (bäckenbottenmuskulaturen) samt en indragning av naveln mot ryggraden under 5-15 sekunder. Rotlåset förstärker effekten av övningen och frigör energin i hela kroppen.

Några viktiga ”INTE”
Som kvinna: Ta det lugnt med yogan vid menstruation. Vissa övningar, som t ex eldandning och rotlås som är kraftfulla för mage och underliv rekommenderas att du utelämnar vid menstruation och vid graviditet. Om du är gravid är det dessutom andra hänsyn du måste ta. Tala med läraren innan du börjar träna och berätta att du är gravid, så får du särskilda instruktioner för hur du kan träna. Prova gärna renodlad gravidyoga.

Gör övningarna mjukt och kontrollerat, efter bästa förmåga. Om en övning gör ont så ta reda på orsaken. Yoga får gärna vara påfrestande och uthållighetskrävande men träningen ska inte medföra skarp fysisk smärta. Yoga handlar om att lyssna till kroppen.

Att tänka på efter passet
Ta det lugnt efter passet. Vila en stund. Drick vatten! Mjukstarta in i vardagen igen. Sträva efter att bära med dig känslan av stillhet, balans och kraft i både kropp och sinne så länge du kan efteråt.

Var uppmärksam på hur träningen påverkar dig fysiskt, mentalt och känslomässigt. Sträva efter att bibehålla de långa djupa andetagen under hela dagen – även när du inte gör yoga.

 

Dela den här sidan