Lämna din intresse anmälan!

Boken Art & Yoga ligger till grund för kursen. Du kommer få prova yogapass för kreativitet, helande,medvetande,känslor och kriyas för alla 8 chakran.  

När vi utför yoga, så frigörs blockeringar och energiflödet ökar och ger livskraft och vi blir mer medvetna om våra mönster och blockeringar.

Yogan tar fram din inneboende kraft och att sedan måla eller/ och klippa/ klistra bilder,texter ur tidningar och skapa en bild.

Du ger dig en möjlighet att sätta färg,bild o form på dina känslor och tankar, medvetna och omedvetna.

När vi känner oss klara så tittar vi på varandras bilder, alla som vill får berätta om sin bild och skapar processen.

Det som kommer fram i gruppen får stanna i gruppen!

”Att yoga och måla regelbundet får dig att vara kreativa, denna kreativitet ger dig möjligheten att se saker objektivt och därmed kunna fatta bättre beslut. Bra beslut kombinerat med en förlåtande inställning expanderar självet och du kommer att bli enligt Yogi Bhajan, ”Bilingual”, (två språkig), rationellt analyserande och få kreativ intuition, få kontakt med djupare nivåer av ditt medvetande. Yogan rensar kroppen från spänningar och obalanser och stillar sinnet så vi kan höra den svaga rösten av intuition. Att måla, förenar själen och anden & Kundalini Yogan är ett sätt att få kontakt med själen genom kroppen, andningen och ljudströmmen som rör universum som vi alla delar.”                                                                         

                                                        fritt översatt från boken Art& Yoga, 2011

Dela den här sidan